ឌីសផ្លាប់

  • Flap Disc

    ឌីសផ្លាប់

    ការប្រើប្រាស់: ភាគច្រើនសម្រាប់ការកិននិងប៉ូលាដែកនិងដែកអ៊ីណុកដែកផ្សារដែកថែបទំហំ (អ៊ីញ)៖ ៤ x ៥/៨ រាង៖ អេសភីអេសស៊ី / ស៊ីធីអិនៈ ២០០ ស៊ីអេសអេសទំហំរទេះ៖ ៥២x២៤x២៤ ស។ ម។ ភ។ វិ។ ១៣ គ។ ស។ ស៊ី។ មទំព័រធរណីមាត្រទំព័រ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០ ១២០ -140 ៧២ ១០៥ × ១៦ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ១១៥ × ២២ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ១២៥ × ២២ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ១៥០ × ២២ ។ ។ ។ ។ ។ ។ ១៨០ × ២២ ។ ។ ។ ។ ។ ។