Garbion Mesh

  • Garbon Mesh

    Garbon Mesh

    Gabion ត្រូវបានធ្វើពីសំណាញ់លួសឆកោនទ្វេដង។ ដើម្បីចាក់បំពេញថ្មនៅច្រាំងទន្លេឬមាត់សមុទ្រដើម្បីបញ្ឈប់ទឹកជំនន់នៅលើភ្នំរារាំងថ្មមិនឱ្យដួល។ សមា្ភារៈ ១.Gabion: លួសក្តៅជែលនិងលួស Galfan ដែលមានស្រោប ២។ លួសសំណាញ់ Gabion៖ ២,០mm, ២,២ ម, ២,៧ ម។ ម, ៣,០ ម។ ម, ៣ ។ ទំហំសំណាញ់៖ ៦ * ៨ ស។ ម។ ម ៨ * ១០ ស។ ម .១ ១០ ស។ ម .១ ១២ ស។ ម .១៥ ស។ ម .១៥ ស។ ម។ ៥ ។ …។