ខ្សែដែកអ៊ីណុក

  • Stainless Steel Wire

    ខ្សែដែកអ៊ីណុក

    លួសដែកអ៊ីណុកត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការត្បាញសំណាញ់លួសបន្លាលួសសំណាញ់ដែកលួសបន្លាលួសខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែសសៃលួសខ្សែដែកអ៊ីណុកធ្វើគ្រឿងសិប្បកម្មសំណាញ់សាច់អាំងនិងត្បាញផ្សេងៗគ្នា។